افعال کنشی و حالتی

افعال کنشی و حالتی

افعال کنشی و حالتی کی از تقسیم بندی های افعال در انگلیسی این است که آنها را به دو بخش افعال حالتی (stative verbs) و افعال کنشی (Action verbs یا dynamic verbs) تقسیم کرد.

افعال حالتی (َstative verbs)

افعال حالتی افعالی هستند که یک حالت را بیان می کنند و نه یک عمل را. علاوه بر این، این افعال معمولا نمی توانند به شکل استمراری (مثلا در زمان حال استمراری) بکار برده شوند که به همین دلیل به آنها non-continuous verbs گفته می شود.

به مثال های زیر توجه کنید:

I am knowing the truth

know the truth

من حقیقت را میدونم

همانطور که می بینید در جملات اول و دوم از فعل know (دانستن) استفاده شده است؛ این فعل یک حالت را بیان می کند و نه یک عمل را، به همین دلیل یک فعل حالتی است. بنابراین چون افعال حالتی نمی توانند به صورت استمراری استفاده شوند جمله اول صحیح نیست

They like ice cream

آنها بستنی دوست دارند

در این جمله نیز فعل like (دوست داشتن) یک از این دسته از فعل هاست.

 

لیست از افعال رایج حالتی (غیر استمراری)

 • want
 • know
 • have (وقتی که برای مالکیت بکار می رود)
 • like
 • love
 • hate
 • need
 • prefer
 • agree
 • sound
 • hear
 • disagree
 • wish
 • smell
 • seem
 • include

افعال کنشی (dynamic verbs)

افعال کنشی افعالی هستند که یک عمل را بیان می کنند و نه یک حالت را. افعال کنشی را می توان به صورت استمراری بکار برد (بر عکس افعال حالتی). به چند مثال توجه کنید:

She plays soccer professionally

او به صورت حرفه ای فوتبال بازی می کند

I’m writing a letter right now

در حال حاضر دارم یک نامه می نویسم

افعالی (plays و writing) که در دو جمله بالا بکار رفته اند هر دو کنشی هستند.

لیست از افعال رایج کنشی

 • act
 • build
 • complete
 • fix
 • help
 • improve
 • interview
 • introduce
 • justify
 • listen
 • perform
 • predict
 • save
 • show
 • study
 • target
 • travel
 • use
 • write
 • zoom

افعالی که جزء هر دو نوع هستند

تعدادی افعال وجود دارد که جزء هر دو نوع این فعل هاست، چهار مورد از این افعال عبارتند:

be

وقتی که be به معنای بودن است یک فعل حالتی است ولی وقتی که به معنای رفتار کردن است be یک فعل کنشی است:

He is a teacher

او یک معلم است (حالتی)

 • have

فعل have (به همراه has و had) موقعی که به معنای داشتن است یک حالت است، در سایر موارد have یک فعل کنشی است:

He has a big house

او یک خانه بزرگ دارد (حالتی)

She is having breakfast

او دارد صبحانه صرف می کند (کنشی)

 • see

هنگامی که see به معنای فهمیدن یا متوجه شدن است این یک فعل حالتی است، در غیر این صورت see یک فعل کنشی است:

 

see what you mean

متوجه میشوم منظورت چیه (حالتی)

 • think

وقتی که think برای اظهار نظر بکار می رود یک فعل حالتی است:

think it’s a good idea

فکر می کنم ایده خوبی باشه (حالتی)

ولی وقتی که سایر معانی این کلمه بکار برده می شود think یک فعل کنشی است.

مطلب پیشنهادی : “افعال عبارتی”

دیدگاه ها