کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کاربرد فعل knock می‌پردازیم. فعل knock از افعالی است که در زندگی روزمره زیاد به کار می‌رود و پرکاربردترین معنای آن «با دست گره شده به سطح چیزی کوبیدن» است.

همچنین فعل knock یکی از افعال رایج و ابتدایی زبان انگلیسی است و در لیست ۳۰۰۰ واژه آکسفورد قرار دارد. پس از واژگانی است که برای آموختن ۵۰۴ واژه زبان انگلیسی و ۱۱۰۰ واژه ضروری زبان باید با آن آشنا باشید.

 

آشنایی با کاربرد فعل Knock

در دیکشنری Longman فعل knock دارای ۲۶ معناست و البته این معانی با لحاظ کردن فعل‌های دو قسمتی تشکیل شده از این فعل است. بیشتر معناهای منشعب شده از این فعل به نوعی به همان معنای «ضربه زدن» باز می‌گردند.

به عنوان کلمات هم‌معنی knock می‌توان به bash و batter و beat و damage و hurt و thump و thwack و tap اشاره کرد.

به عنوان مثال می‌گوییم:

Joe knocked on the bench and made a rhythmic sound.

«جو روی میز ضربه زد و صدای آهنگینی تولید کرد.»

knocked at the wooden door but no one answered.

«من به درب چوبی کوبیدم ولی کسی پاسخ نداد.»

اشتباه رایج در کاربرد فعل Knock

همانطور که در مثال‌های بالا نیز مشاهده کردید، فعل knock قبل از مفعول خود نیازمند یکی از دو حرف اضافه at یا on است.

اشتباه رایجی که در این کاربرد رخ می‌دهد، عدم استفاده از هیچ‌گونه حرف اضافه‌ای است. این اشتباه از جنس حذف غیر مجاز یا incorrect omission است.

ببینید: اشتباهی دیگر از جنس حذف غیر مجاز در کاربرد فعل Explain

نکته قابل توجه این است که در دیکشنری‌های انگلیسی به فارسی، مهمترین معنای فعل knock را «در زدن» ترجمه کرده‌اند. این مورد باعث شده که بسیاری از زبان‌آموزان فارسی زبان تصور کنند که همانطور که در فارسی ما از عبارت «در زدن» استفاده می‌کنیم در زبان انگلیسی نیز ضرورتی نسبت به کاربرد حرف اضافه وجود ندارد. در حالی که اشتباه رایج دقیقا معطوف به همین موضوع است.

Joe knocked the bench and made a rhythmic sound.

knocked the wooden door but no one answered.

توجه داشته باشید که همانطور که گفته شد، فعل knock معانی متعدد دیگری نیز دارد که حتما پیشنهاد می‌کنم با مراجعه به دیکشنری، معانی آن‌ها را هم بیاموزید

دیدگاه ها