کاربرد " تشکر کردن " در مکالمات

کاربرد “تشکر کردن” در مکالمات

آیا می دانید تشکر کردن به زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟ در این مقاله به بررسی نحوه صحیح استفاده از فعل Thank you در زبان انگلیسی و همچنین نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از Thank you می پردازیم. با ما همراه باشید.

Thank you

thank-you

  1. در زبان انگلیسی اگر بخواهیم از کسی تشکر کنیم از عبارت thank you استفاده می کنیم. کاربرد I thank you در این مورد غلط است :

.“Call me if you need anything.” – thank you, I will

«اگر چیزی لازم داشتید به من زنگ بزنید.» – «متشکرم ، زنگ می زنم.»

  1. اگر بخواهیم به خاطر چیزی از کسی تشکر کنیم از عبارت زبان انگلیسی thank you for استفاده می کنیم :

.Dear Granda , thank you for the lovely shirt you sent me for Christmas

مادربزرگ عزیز ، از پیراهن قشنگی که به مناسبت کریسمس برایم فرستادی متشکرم.

  1. وقتی چیزی به ما تعارف یا پیشنهاد می کنند و می خواهیم آن را به زبان انگلیسی رد کنیم از عبارت no, thank you استفاده می کنیم. در این مورد تنها گفتن thank you درست نیست:

.How about some cake? No, thank you

« یک کمی کیک می خواهی؟ » – « نه ، مرسی.» ( = نه متشکرم.)

دیدگاه ها