آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کابرد لغت relation در مکالمات روزمره

یا می دانید انواع روابط در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟ کلمه relation در زبان انگلیسی برای بیان مفهوم رابطه خویشاوندی بیان می شود. برای بیان سایر روابط از ترکیبات مختلف این کلمه استفاده می شود. در این مقاله با کاربرد های relation در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن می پردازیم.

کلمه ی relation در زبان انگلیسی به معنی خویشاوند یا یکی از بستگان است:

A relation of mine is coming to stay.

یکی از بستگانم می آید بماند.

کلمه ی relationship به رابطه ی خویشاوندی اشاره دارد:

What’s your relationship to John?   – He’s my brother – in- low.

شما چه نسبتی با (جان) دارید؟

– ایشان برادر خانم من ( و یا باجناقم/دامادمان / شوهر خواهرم / برادر شوهرم هستند.

همچنین در زبان انگلیسی کلمه ی relationship به معنی دوستی و رابطه ی عاطفی قوی میان دو نفر نیز هست:

Their relationship broke up after three years.

پس از سه سال رابطه شان از هم پاشید.

این کلمه بر روابط موجود میان مردم یا میان اشیا نیز دلالت دارد:

Do you have a good relationship with your parents?

آیا رابطه ی خوبی با پدر و مادرتان دارید؟

Britain has a special relationship with the USA.

بریتانیا رابطه ی خاصی با آمریکا دارد.

کلمه ی relations در زبان انگلیسی به روابط رسمی یا به دوستی و مودّت بین کشورها، سازمان ها و جز آن اشاره دارد:

Relations between the two countries have improved.

روابط بین دو کشور بهبود یافته است.

کلمات relation و relationship بر مشابهت یا پیوند میان اشیا نیز می تواند دلالت داشته باشد:

Is there a realtion / relationship between

 violence on television and violent crime?

ایا رابطه / رابطه ای بین خشونت در تلویزیون و جرایم خشونت بار وجود دارد؟

ارسال نظر