چند عبارت و اصطلاح کاربردی

🍒 اصطلاحات میوه ای 🍒

1⃣ 🍌 To go bananas 🍌
عصبانی یا ناراحت شدن

.The owner will go bananas when she sees that I’ve broken her window
صاحب ِخونه خیلی عصبانی میشه وقتی ببینه من پنجره شو شکستم.
2⃣ 🍉 To bear fruit 🍉
نتیجه دادن

.The effort he put into his studies is now bearing fruit
تلاشی که توی درس خوندن بخرج داد الان داره به نتیجه میرسه
3⃣ 🍇 Low Hanging Fruit 🍇
راحت و قابل انجام (بدون تلاش)

.Let’s focus on local customers first, they are the low hanging fruit
بیاید اول روی مشتریای محلی تمرکز کنیم اونا خیلی راحت تر (راضی میشن)

 

به جای I’m tired میتونید از این عبارات استفاده کنید….

✅ I’m beat.
✅ I’m exhausted.
✅ I’m pooped.
✅ I’m worn out.
✅ I’m done.
✅ I’m spent.
✅ I’m flat out tired.
✅ I’m dead on my feet.
✅ I’m running in empty.
✅ I’m running on fumes.
✅ I’m tired out.
✅ I’m weary.
✅ I’m dog tired.
✅ I’m tired to be done.
✅ I’m dragging.

دیدگاه ها