وجه وصفی چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

وجه وصفی چیست و کاربرد آن در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد؟

وجه وصفی(Participles)، کلمه ای است که حالت و چگونگی عملی را به صورت واقعیت بیان کند. وجه وصفی از زمان حال از ترکیب “فعل+ ing” بدست می آید. اما نباید آنرا با مصدر “Gerund” اشتباه گرفت، زیرا اسم مصدر نشان دهنده عملی در یک مفهوم کلی است، و این در حالیست که وجه وصفی حال، انجام واقعی عمل را به صورت مستمر بیان می کند.

.The woman speaking is my sister

زنی که در حال صحبت کردن می باشد، خواهر من است.

.Running is my son favorite sport

دویدن ورزش مورد علاقه پسرم است.


وجه وصفی (Participles) به سه دسته تقسیم می شود:

اول: وجه وصفی حال – Present Participle

دوم: وجه وصفی کامل – Perfect Participle

سوم: وجه وصفی گذشته یا اسم مفعول Past partiple


💡 وجه وصفی حال در چهار بخش کاربرد دارد:

🙂 اولین کاربرد: به عنوان صفت:

Dripping tap

شیری که از آن آب می چکد.


🙂 دومین کاربرد: در زمان های حال استمراری و گذشته استمراری.

.Ali is picking some flowers for his friend

علی دارد برای دوستش تعدادی گل می چیند.


🙂 سومین کاربرد: بعد از بعضی از افعال حسی و ادراکی.

.I saw the thief opening the window

من دزد را دیدم که مشغول باز کردن پنجره می باشد.


🙂 چهارمین کاربرد: وجه وصفی “The participate” مستقیماً بعد از فاعل می آید. نکته قابل ملاحظه در اینجا این است که فاعل جمله باید با Comma از بقیه جمله جدا شود.

.Farhad, believe in that Shirin was dead, decided to commit suicide

فرهاد به تصور اینکه شیرین مرده است، تصمیم گرفت خودکشی کند.


💡 وجه وصفی کامل Perfect Participle
بیشتر در جملات ماضی بعید کاربرد دارد، به این صورت که از فعل Having به اضافه اسم مفعول برای ساخت آن می توان استفاده کرد. مفهوم آن این است که پس از انجام یک عمل کامل عمل دیگری به وسیله همان فاعل به وقوع بپیوندد. برای مثال:

.When Maria had heard the weather forecast, he took his raincoat

وقتی ماریا پیش بینی هوا را شنید، بارانی اش را برداشت.

وجه وصفی گذشته یا اسم مفعول Past Participle: اسم مفعول قسمت سوم فعل است و علاوه بر کاربرد آن در زمان های ماضی نقلی و بعید، نقش صفت را نیز بازی می کند.

?Where is the stolen money now

حالا پول مسروقه کجاست؟ (Stolen در نقش صفت)

دیدگاه ها