نگرش منفی شما ممکن است به شغلتان آسیب برساند

Your Negative Attitude Can Hurt Your Career

نگرش منفی شما ممکن است به شغلتان آسیب برساند

۱) In any situation -a cafe, the subway, a movie theater- you don’t want to be that guy (or gal). There is no strict definition of what it means to be that person, but usually it refers to the person who stands out for all the wrong reasons.

۱) در هیچ موقعیتی –چه در یک رستوران کوچک، چه در مترو و یا سالن سینما- شما نمی‌خواهید که «آن مرد خاص (یا آن زن خاص)» باشید. البته تعریف دقیقی برای معنای «فرد خاص بودن» وجود ندارد، ولی معمولا منظور همان کسی است که به همه دلایل نامناسب برجسته و انگشت‌نما است.

۵) In a cafe, it’s the guy who won’t stop hitting on you.

In the subway, it’s the woman who eats a cheeseburger and fries, filling the entire car with an onion aroma.

At the movies, it’s the patron who leaves her cell phone ringer on.

Wherever you are, you don’t want to be that person. Especially at work.

۵) در یک رستوران، این مرد خاص همان کسی است که پیاپی به شما متلک می‌اندازد.

در مترو، این فرد همان خانمی است که در ساندویچ چیپس‌برگر و چیپس می‌خورد و کل فضای واگن مترو را با بوی پیاز عطراگین می‌کند.

در سینما، همان مشتری است که تلفن خود را روی حالت زنگ گذاشته است (و نه روی حالت بی‌صدا).

هر کجا هستید قطعا دوست ندارید که شما چنین فردی باشید. مخصوصا در محل کار.

۱۰) Of course, at work you’ll find plenty of bad traits: the gossip, the chronically tardy person, the kiss-up, and everyone else you try to avoid.

Perhaps the one type you want to avoid (hanging around and being) more than any other is the negative person. The negative person hates everything. Every task is too lowly; every meeting lasts too long; every co-worker is too dumb.

۱۰) بدیهی است که شما در محل کار، انواع و اقسام ویژگی‌های نامناسب را خواهید یافت: خبرچین، کسی که تنبلی مزمن دارد، پاچه‌خار و متملق و همه کسانی که شما تلاش می‌کنید از تماس با آن‌ها پرهیز کنید.

شاید آن مورد خاصی که بیش از سایرین از او دوری می‌جویید (و نمی‌خواهید اطرافش باشید) آدمی با نگرش منفی‌ است. آدم منفی گرا از همه چیز و همه‌ کس متنفر است. (برای او) هر کاری پیش‌ پا افتاده و پست است؛ هر جلسه‌ای بیش از اندازه طولانی است؛ هر همکاری بیش از اندازه نادان است.

۱۵) Nary a word passes through his or her lips that’s not dripping with sarcasm.

If you realize that you are this furrow-browed employee, the chorus of sighs and complaints, accented with eye rolls, will earn you the worst reputation of everyone. And whether or not you’re aware, your boss will notice, too.

۱۵) به ندرت کلامی از بین لبان او صادر می‌شود که خالی از قطراتِ کنایه و نیش نباشد.

اگر شما الان متوجه شدید که خودتان همین کارمند ابرو گره زده هستید، (بدانید که) سر دادنِ آه‌های مکرر و کنایه‌دار و شکوه کردن‌هایی که با نگاه‌های معنادار و تحقیر آمیز تقویت شده‌اند، جز بدترین نوع بدنامی، چیزی را برایتان به همراه نخواهد آورد. و چه شما حواستان باشد و چه نباشد، رئیس شما نیز از این آوازه شما آگاه خواهد شد.

دیدگاه ها