نکات کلیدی استفاده از افعال وجهی زبان انگلیسی

نکات کلیدی استفاده از افعال وجهی زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی برای افعال وجهی وجود دارد. در این پست شما را با کاربردهای فعل وجهی might آشنا می کنم. برای یادگیری کاربرد واژگان زبان انگلیسی و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. ما به شما کمک می کنم آموزش زبان انگلیسی تان را سرعت ببخشید و جلوتر از دیگران حرکت کنید.

افعال وجهی

افعال وجهی زبان انگلیسی عبارتند از will , should , shall , ought, must, might, may , could, canو would. افعال dare ، need و used to نیز گاهی شبیه به افعال وجهی از این قرار است:

  1. صیغه ی سوم شخص مفرد ، -s نمی گیرد:

.He can speak three languages

او سه زبان بلد است.

  1. به دنبال افعال وجهی ، مصدر بدون to می آید :

.You must find a job

باید یک کارگیر بیاوری.

استثنایی که بر این قاعده وارد است ought است :

.You ought to stop smoking

تو باید سیگار را ترک کنی.

  1. جمله های سؤالی انگلیسی بدون استفاده از فعل معین do ساخته می شوند:

?should I apologize to him

آیا باید از او عذرخواهی کنم؟

جمله های منفی انگلیسی با not یا –n’t و بدون استفاده از فعل کمکی do ساخته می شوند:

.We might not be home before midnight

قبل از نیمه شب نباید در خانه باشیم.

?Why couldn’t he listen to her

چرا نمی تواند به حرف های او گوش بدهد.

 

دیدگاه ها