کلمه معلولیت

نکات مختلف کلمه معلولیت در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی معلولیت چگونه بیان می شود؟ برای بیان ناتوانی در زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده می شود؟

Disabled

disable,زبان انگلیسی,گرامر انگلیسی,نکات طلایی گرامرانگلیسی,معلولیت به زبان انگلیسی چی میشه؟,گوشام سنگینه به زبان انگلیسی چی میشه؟,ضعف بینایی به زبان انگلیسی,

در زبان انگلیسی صفت disabled به معنای معلول است و درباره ی فردی به کار می رود که برای همیشه از توانایی راه رفتن محروم است:

.The Dolphin Center has a top class pool and excellent facilities for disabled swimmers

( مرکز تفریحی دُلفین ) یک استخر درجه یک با امکانات عالی برای شناگران معلول دارد.

کلمه ی disability اسم آن و به معنی معلولیت است. معلولیت هم ممکن است مادرزاد باشد و هم از تصادف یا بیماری ناشی شود:

.Services the State can provide depend on the degree of disability

خدماتی که دولت در اختیار می گذارد بستگی به درجه ی معلولیت دارد.

کلمه ی disability صرفاً در زبان انگلیسی به معنای معلولیت جسمی نیست و انواع دیگر ناتوانی ها را نیز در بر می گیرد :

.More than a million people in Britain have some sort of learning disability

بیش از یک میلیون نفر ازمردم بریتانیا به نوعی ناتوانی در یادگیری دچارند.

در زبان انگلیسی برای شخصی که نقص عضو یا عقب ماندگی ذهنی دارد صفت handicapped به کار می رود. کلمه ی handicap نیز اسم آن به معنی نقص عضو یا عقب ماندگی ذهنی است.

از کلمات handicap و handicapped در گذشته زیاد استفاده می شد، به خصوص در عبارت هایی چون physically / mentally handicapped اما امروزه بسیاری بر این باورند که این کلمات ، آزارنده و ناخوشایند هستند و ترجیح می دهند به جای این ها از کلمات disabled و disability استفاده کنند.

برای اشاره به مفهوم جمع در زبان انگلیسی بیشتر عبارت disabled people را به کار می برند تا عبارت the disabled را ، زیرا معنایی انسانی تر دارد.

کلمه ی impaired در توصیف افرادی که مشکلات شنوایی یا بینایی دارند نیز به کار می رود:

( کسی که ) گوشش سنگین است.                            hearing impaired

( کسی که ) دید / چشمش ضعیف است.                            visually impaired

در زبان انگلیسی افراد دارای ضعف بینایی با عبارت partially sighted معرفی می شوند:

.Books in large print are available for the partially sighted

کتاب هایی با حروف چاپی بزرگ برای افرادی که چشمشان ضعیف است ( یا ضعف بینایی دارند) موجود است.

دیدگاه ها