نحوه استفاده از Try

نحوه استفاده از Try

نحوه استفاده از Try

آیا با نحوه استفاده از try در جملات زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در این مقاله نکات مهم گرامر زبان انگلیسی پیرامون موضوع استفاده از try در جملات زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید.

Try

try

  1. در زبان انگلیسی گفتاری ، اگر بعد از فعل try فعل دیگری آمده باشد ، می توان به جای نشانه ی مصدری to از حرف ربط and استفاده کرد:

Try to take exercise every day.

Try and take exercise every day.

هر دو جمله ی بالا به یک صورت ترجمه می شوند ( سعی کن هر روز ورزش کنی.)

  1. در زبان انگلیسی بین ساخت های try to do sth و try doing sth تفاوت معنایی وجود دارد. در حالت اول که بعد از try مصدر با to به کار رفته است،try به معنای ( سعی کردن) است. اما در حالت دوم که بعد از try فعل با –ing به کار رفته است ، try به معنای ( امتحان کردن) است:

Try to keep calm in these situations.

در این مواقع سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.

Try keeping calm in  these situations.

در این مواقع حفظ آرامش را امتحان کنید.

در جمله ی دوم ، منظور گوینده آن است که مخاطب ببیند آیا برای مثال ، حفظ آرامش در این مواقع کمکی به بهتر شدن اوضاع می کند یا خیر.

دیدگاه ها