نحوه آدرس پرسیدن

یکی از مباحث مهم در بحث مکالمه نحوه آدرس پرسیدن است که این مهم برای کسانی که قصد سفر به ایالات متحده و یا انگلستان را دارند بسیار ضروری و کاربردی می باشد. از این حیث به این دسته از عزیزان توصیه اکید میکنیم مبحث این جلسه را جدی بگیرند تا در صورت قرار گرفتن در شرایط توانایی مقابله با مشکلات احتمالی را داشته باشند.

چطور می تونم به خیابان اصلی برسیم؟

?How do I get to Main Street🔵

نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟

?Where is the closest gas station🔵

می تونید به من بگید که مرکز موبایل کجاست؟

?Can you tell me where the Mobile Center is🔵

دنبال خیابان دوازدهم هستم.

.I’m looking for 12th Street🔵

آیا شما اهل این طرفا هستی؟

?Are you from around here🔵

ب- آدرس دادن :

ساده ترین راه/ سریع ترین راه/ بهترین راه این است که …

…The easiest/ quickest/ best way is to🔵

به سمت (راست، چپ، پایین، بالا) بروید.

(Go + direction (right, left, down, up, through🔵

جاده (نام جاده) را بگیرید و …

take + road name🔵

به راست/ چپ بپیچید.

turn + right/left🔵

بهترین راه این است که به سمت راست در بلوار پارک بپیچید.

.The easiest way is to go right on Park Avenue🔵

سریع ترین راه این است که خیابان شماره 1 را بگیرید و ادامه دهید.

.The quickest way is to take Road Number 1🔵

جاده شماره 1 را 10 دقیقه ادامه دهید.

.Stay on Route 1 for about ten minutes🔵

وقتی به … رسیدید به … بروید

…when you get to … go🔵

پیاده حدودا 10 دقیقه راه هست.

.It’s about a five minute walk🚶

با اتوبوس حدودا 20 دقیقه راه هست.

.It’s about a twenty minute bus ride🚌

یک ساعت بزرگ سمت راست خواهید دید.

.You will see a large clock on the right🔵

پمپ بنزین را رد می کنی.

.You will pass the gas station🔵

سر چراغ بعدی بپیچ به راست

.At the next traffic lights🚦 turn right🔵

دنبالم بیا، من راه را نشانت می دهم

.Follow me. I’ll show you the way🔵

 

 

دیدگاه ها