معرفی

مکالمه خرید و معرفی خود

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که برای مقاصد توریستی به خرید می روید یا برای معرفی خود به زبان انگلیسی مشکل دارید، این درس می تواند به شما کمک کند. در پست اول به مکالمه یک دختر خردسال با یک فروشنده و در مکالمه دوم به یک معرفی شخصی گوش می دهیم.

 

۱- مکالمه انگلیسی دختر خردسال و فروشنده

در این مکالمه دختر خردسالی قصد دارد برای روز پدر هدیه ای تهیه کند اما پول کافی برای خرید هدیه دلخواه را ندارد …این مکالمه از نوع روزمره-توریستی بوده و از دسته مکالمات کوتاهی ست که برای افراد مبتدی نیز کاربرد دارد. همانگونه که قبلا هم گفته ایم ، به هیچ وجه موقع خواندن متون، به معانی فارسی نگاه نکنید و حتی از کتاب هایی که معانی فارسی را در کنار متون انگلیسی قرار می دهند استفاده نکنید ! این را هر انگلیسی زبان یا معلم زبان انگلیسی خبره ای به شما خواهد گفت.

Man: Hi young lady. How may I help you

Girl: Well, . . . yeah. I’m looking for a Father’s Day gift

Man: Okay. How about getting your father a new wallet

Girl: Hmm. How much is that wallet

Man: Huh . . . which one

Girl: The black one

Man: Oh. It’s only $40.95

Girl: Huh? That’s too expensive for me. Do you have a cheaper one

Man: Hmm. How about this brown leather one

Girl: Umm. . . I don’t think my father will like the design on the outside, and it doesn’t have a place to put pictures. How much is it anyway

Man: It’s $25.99

Girl: Humm. I don’t have that much money

Man: Okay. How much money do you have to spend

Girl: I’m not sure [money falling on the table]. Probably about ten dollars or so. I’ve been helping my mom around the house for the past week to earn some money. This is all I have

Man: Hmm. How about this tie

Girl: That’s real pretty, but the price tag says $13.99, and I know I don’t have that much money

Man: Well, let’s just say the tie went on sale. How about $5.00. What do you say

Girl: Oh, thanks. I’ll take it

یکی از بهترین راه های یادگیری سریع و اصولی مکالمه زبان انگلیسی، استفاده از متد زبان رزتا استون و نصرت است. نسخه های کاملا اورجینال و با کمترین قیمت در سطح اینترنت را ببینید.

۲- مکالمه معرفی خود به زبان انگلیسی

Hi. My name’s Greg, and I’m originally from Denver, Colorado, but my family moved to Arizona when I was about 3, so I grew up there. I graduated from high school about three years ago, and I am currently attending a university in my city. I’m a junior, and I am majoring in economics with a minor in Spanish. I also work part time as a cashier at a grocery store. Life is really busy, but I enjoy hiking, reading, and hanging out with friends in my free time. When I graduate, I want to work for a company in this area

دیدگاه ها