جعبه لغات

در این جلسه به معرفی لغت هایی خواهیم پرداخت که بیانگر برخی صفات منحصر بفرد برای افراد می باشد. توصیه اکید می شود که در ابتدا به مترادفها و توضیحاتی که برای هر کلمه آورده می شود توجه کنید و در پایان اگر نتوانستید معنی لغت را به خوبی درک کنید ، معنی فارسی آن را بخوانید

 

(عیب جو) Cynical : seeing little or no good in other people, believing that people do good things for bad reasons

(غیر عادی) Eccentric : having strange, unusual or abnormal habits or tastes This term is less insulting than strange, weird or bizarre

( مغرور Egotistical : thinking too highly of oneself, considering oneself better than others

 (خلاق) Imaginative : creative, having much imagination

(منظقی) Sensible : practical, reasonable, something that makes sense

(باتجربه،پیچیده) Sophisticated : representing high culture, very experienced in life

همانطور که در کانال تلگرام آموزشگاه توضیح داده شد بهترین راه برای یادگیری لغات جمله سازی با آنها می باشد،به همین منظور سعی کنین با هرکدام از لغات فوق الذکر جمله ای مناسب بسازید، و در وهله اول نیز به معنای فارسی آنها هرگز توجه نکنید زیرا این کار همانند یک سم مهلک برای یادگیری لغات خواهد بود به همین منظور ما نیز معنی فارسی کلمات را به حالت کمرنگ و در داخل پرانتز آورده ایم که خواندن آنها کمی مشکل تر باشد تا بدین وسیله خواننده را به یادگیری لغات با استفاده از مترادفات و توضیحات انگلیسی رهنمون سازیم.

دیدگاه ها

 • Maryamsoltani
  پاسخ

  👌👌👌

 • negarabi
  پاسخ

  😘👍

 • Lymenworl
  پاسخ

  [url=http://dir620.ipb.su/index.php?showuser=10736]Производство сварных балок любой сложности. Изготовление сварных балок по ГОСТ и СТО[/url]