شروع ترم تابستان 2 مؤسسه

💡 قابل توجه کلیه زبان آموزان گرامی : تاریخ شروع کلاسهای ترم تابستان 2 مؤسسه به شرح زیر است:

روزهای فرد : روز سه شنبه مورخ 1398/05/22

روزهای زوج : روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23

* ثبت نام ترم جدید از امروز آغاز شد.*

 

دیدگاه ها