“شروع ترم پاییز 1 مؤسسه خانه زبان روژین ایلیا”

💡 قابل توجه کلیه زبان آموزان گرامی : تاریخ شروع کلاسهای ترم پاییز 1 مؤسسه به شرح زیر است:

روزهای زوج : روز چهارشنبه مورخ 1396/07/05

روزهای فرد : روز پنج شنبه مورخ 1396/07/06

* ثبت نام ترم جدید از امروز آغاز شد.*

 

دیدگاه ها