سوال از سن و سال در مکالمات

سوال از سن و سال در مکالمات

دوست دارید یک مکالمه کاربردی انگلیسی در مورد سن افراد یاد بگیرید. در صورتی که بخواهید با شخص جدیدی رابطه دوستی برقرار کنید نیاز است سوالاتی را بپرسید و پاسخ آن ها را نیز بدانید. امروز به سوالی پیرامون مکالمه کاربردی انگلیسی در مورد سن می پردازم.

در قبال سوالات مطرح شده پاسخ مناسب را نیز می توانید ببینید.

سوال در مورد سن افراد

چند سال داری؟                       How old are you?

بیست سال دارم                       (I’m 20(years old.

 

question-speaking

تقسیم بندی کلی برای دوره های سنی:

.My new pen-pal is teen-ager

دوست مکاتبه ای جدیدم تین ایجر است (منظور نوجوان بین ۱۳ الی ۱۹ ساله می باشد زیرا اعداد ۱۳ الی ۱۹ در انگلیسی همه به teenختم می شوند)

. Our physics professor is young/ middle-aged/elderly/old.

استاد فیزیک ما جوان/ میانسال/ تقریباً مسن/ مسن است.

اگر سن دقیق کسی را ندانیم می توانیم از این عبارات استفاده کنیم:

مثلا این جمله درباره کسی گفته می شود که بالای ۲۰ سال دارد. منظور از twenties ده سال بین ۲۰ و ۲۹ سالگی است.

.He is in his twenties. / she is in her twenties

و اگر بخواهیم باز هم دقیق تر بگوییم:

او بیست و یکی دو سال دارد.             . He is in his early twenties

او بیست و پنج شش سال دارد.             .  He is in his mid-twenties

او بیست و هشت نه سال دارد.              . He is in his late twenties

هنگامی که سن دقیق کسی را نمی دانیم می توانیم کلیه جملات مربوط به سن را با استفاده از عبارات زیر بسازیم.

.He is in his mid-thirties

.She is in her late nineties

دیدگاه ها