روش های تسلط بر گرامر زبان انگلیسی

روش های تسلط بر گرامر زبان انگلیسی

گرامر مبنای تسلط بر زبان انگلیسی است.تا زمانی که  درک شما از مفاهیم گرامری صحیح و عمیق نباشد، نمی توانید جملات انگلیسی را به صورت منطقی بیان کنید. اکثر زبان آموزان یادگیری گرامر را سخت و کسل کننده می دانند. با این حال با یادگیری تکنیک صحیح، می توان روش های جدیدی را برای آموزش و فهم مفاهیم گرامری یافت.

از طرفی دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که برخی افراد در صحبت های خود، فقط سعی در رساندن منظور خود به شخص مقابل را دارند و کم تر به این نکته توجه میکنند که بهتر است منظور خود را با جملات درست و صحیح بیان کنند. از این رو این اشخاص همیشه به نکات گرامری در صحبت های خود توجه نمی کنند و آن را جدی نمی گیرند. ولی باید بگوییم که استفاده از ساختار درست در جملات امری مهم و ضروری است. بنابراین با مطالعه ی روش های زیر گرامر خود را تقویت کنید تا بتوانید روان تر صحبت کنید.

روش های تسلط بر گرامر زبان انگلیسی

 

1- عبارات


بیشتر وقت ها زبان آموزان با وجود اینکه معنی بیشتر عبارات و مفاهیم گرامری را می دانند، نمی توانند یک جمله صحیح ( از لحاظ گرامری) را با قرار دادن کلمات در کنار هم بسازند. این مشکل بیشتر به خاطر این است که آنها هنگام یادگیری گرامر انگلیسی از روی قسمت عبارات (کلمه بندی) به سادگی عبور میکنند. کلمات به شما کمک میکنند اساس شکل گیری جملات را یاد بگیرید. دانستن بسیاری از واژه ها مهم نیست، اما توانایی ایجاد و استفاده از عبارات بسیار مهم است. تنها زمانی شما میتوانید خودتان را یک سخنران انگلیسی قلمداد کنید که بدانید چگونه از تعداد کمی از لغات مختلف در موقعیت خاص خودش استفاده کنید.

 

2- درک تفاوت ها


دو نوع اصلی گرامر در زبان انگلیسی وجود دارد: گرامر نوشتاری و گرامر محاوره ای. اگرچه پایه و اساس هر دو یکسان است، اما کاربرد هر کدام متفاوت است. دستور زبان مورد استفاده در نوشتن انگلیسی سخت تر و رسمی است، در حالی که شما میتوانید راه گریزی در گفتار انگلیسی داشته باشید. درک تفاوت ها یکی از گام های به دست آوردن تسلط به زبان انگلیسی است.

 

3- اجتناب از ترجمه تحت اللفظی


زمانی که شما قصد دارید انگلیسی صحبت کنید یا جملات انگلیسی بنویسید، طبیعتاً سعی خواهید کرد کلمات را از زبان مادری خود ترجمه کنید، اما انجام این کار کاملا اشتباه است. آرایش کلمه و مفهوم گرامری ممکن است در زبان مادری شما و زبان انگلیسی تفاوت داشته باشد. بنابراین سعی در ترجمه تحت اللفظی نداشته باشید، زیرا امکان بروز اشتباه به وجود می آید و اگر شخصی برای گوشزد کردن و تصحیح اشتباهاتتان در دسترس نباشد، همچنان به یادگیری به روش غلط ادامه خواهید داد.

 

4- تمرین کردن


تمرین کردن مستمر گرامر ابزاری جادویی برای تبدیل شدن به سخنرانی متبحر در زبان انگلیسی است. با این حال باید مطمئن شوید که به شیوه ای صحیح تمرین میکنید.

دیدگاه ها