جملات شرطی(جلسه اول)

می دانیم یکی از مهم ترین مباحث دستور زبان انگلیسی بحث جملات شرطی است . در ابتدا توضیح مختصری پیرامون این مبحث ارائه خواهیم داد سپس مثال های متنوعی  در مورد این مبحث  مهم آورده می شود.

جملات شرطی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. جملات شرطی واقعی: این جملات بیانگر حوادث و اتفاقاتی هستند که در زندگی روزمره اتفاق می افتند
  2. جملات شرطی غیر واقعی: این جملات بیانگر اتفاقاتی هستند که در زندگی عادی اتفاق نمیافتند و حالتی خیالی و توام با آرزو و امیال غیر طبیعی دارند

مبحث جملات شرطی مبحثی بسیار پر کاربرد در مکالمات روزمره است . بنابراین برای فهم بهتر موضوع لازم است تا مثالهای متنوعی را در این باره مشاهده کنیم:

جملات شرطی واقعی(حال ساده) : در واقع این جملات بیانگر کارهایی است که در زندگی روزانه به طور عادی انجام می دهیم

.If I go to a friend’s house for dinner, I usually take some flowers ➡

.When I have a day off from work, I often go to the beach ➡

.If the weather is nice, she walks to work ➡

.Jerry helps me with my homework when he has time ➡

.I read if there is nothing on TV ➡

کاربرد IF و WHEN : هردوی این کلمات ( if & when ) در قسمت جملات شرطی واقعی (حال ساده) استفاده می شوند.

عبارت If هنگامی کاربرد دارد که اتفاقات به صورت ناگهانی رخ می دهند و از الگوی خاصی برای رخ دادن پیروی  نمی کنند.

عبارت when هنگامی استفاده میگردد که اتفاقات به صورت منظم رخ می دهند.

مثالها:

.When I have a day off from work, I usually go to the beach ➡
.I regularly have days off from work

.If I have a day off from work, I usually go to the beach ➡
.I rarely have days off from work

مبحث عبارات شرطی مبحثی بسیار گسترده بوده و نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد، از این رو برای این جلسه به ذکر نکات فوق بسنده می کنیم.

لازم به ذکر است تمرینات مناسبی را پیرامون این موضوع برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم که لینک دسترسی به این تمرینات در خدمت شما همراهان گرامی قرار می گیرد( برگرفته از سایت معتبر Englishpage)

دیدگاه ها