تفاوت Your با You’re در چیست؟ تست ساده‌ای از مهارت

تعیین سطح مهارت زبان‌آموزان، مخصوصا در سطوح مقدماتی تا بالای متوسط نیازمند عملیات پیچیده‌ای نیست. در حقیقت چند سؤال ساده در جریان یک تست ابتدایی می‌تواند مشخص کند که سطح مهارت یک زبان‌آموز در چه حد است. یکی از این سؤالات، توانایی تشخیص تفاوت your با you’re است.

تفاوت your با you’re با اینکه در ظاهر باید برای هر زبان آموزش روشن باشد، حتی در بین افراد native هم در نوشتار چالش‌ برانگیز بوده و آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

دلیل اصلی چالش: تلفظ این دو عبارت دقیقا یکسان است. پس در گفتار با یکدیگر فرقی ندارند. و در زمان نوشتار است که توانایی درک تفاوت این دو به کار می‌آید.

تفاوت Your با You’re و یک قاعده مهم

ساده‌ترین توضیح برای تفاوت your با you’re این است که:

واژه your یک کلمه واحد بوده و نقش آن صفتِ مِلکی است. این کلمه نشان دهنده مالکیت است. و در فارسی به عبارت «مالِ تو» ترجمه می‌شود. مثال:

This isn’t Ali’s bag. This is your bag.

«این کیفِ علی نیست. این کیف شما است.»

توجه داشته باشید که وقتی می‌گوییم صفتِ ملکی، یعنی همانند یک صفت، بعد از your باید یک اسم قرار داشته باشد.

اما عبارتِ you’re دو کلمه است که در همدیگر «ادغام» شده‌اند. کلمهِ you (ضمیر فاعلیِ دوم شخص) و فعلِ are (یکی از حالت‌های فعلِ be) در یکدیگر ادغام شده‌اند و عبارت you’re را پدید آورده‌اند. مانندِ:

You’re a smart student. = You are a smart student.

«تو دانشجوی باهوشی هستی.»

 

قاعده املایی مهم: ادغام یا Contraction

هر زبانی در طول زمان در پی ساده‌تر شدن در املا و تلفظ است. قاعده ادغام یا contraction که هم در تلفظ و هم در املا وجود دارد یکی از نمودهای این ساده‌تر شدن است. تلفظ عبارت you’re از you are ساده‌تر است، پس گرایش به کاربرد آن بیشتر است.

در زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین ادغام‌ها را هنگامِ رسیدنِ ضمیرِ فاعلی یعنی I و you و he و she و it و we و they به فعلِ to be می‌بینیم. پس مشابه you’re ما ادغام‌های I’m و he’s و she’s و it’s و we’re و they’re را نیز در زبان انگلیسی مشاهده می‌کنیم.

 

دیدگاه ها