تفاوت permit و allow و let در زبان انگلیسی

تو این مطلب میخوایم تفاوت افعال permit و allow و let رو یاد بگیریم. با اینکه هر سه تا فعل به معنای اجازه دادن هستن، ولی کاربردهاشون یه مقدار با هم متفاوته.

تفاوت permit و allow و let:

1. فعل permit از allow رسمی تره. فعل allow هم از let رسمی تره.

برای متوجه شدن موضوع به مثال های زیر دقت کنین:

The prison authorities permit visiting only once a month.

مقامات زندان تنها یک بار در ماه اجازه بازدید میدهند.

I will not allow this kind of behavior in my class.

من اجازه همچین رفتاری رو تو کلاسم نمیدم.

Will you let me pay for the meal?

اجازه میدی من غذا رو حساب کنم؟

همونطوری که تو مثال ها میبینین هر سه فعل یه معنی میدن، ولی درجه رسمی بودن یا formal بودن هر جمله متفاوته.

2. Permit/allow someone + to do something

بعد از permit یا allow یه مفعول مستقیم + مصدر با to میاریم. مثال:

The security system will not permit you to enter without the correct password.

سیستم امنیتی به شما اجازه نخواهد داد بدون رمز عبور صحیح وارد شوید.

I took a step backwards to allow him to pass.

من یه قدم به عقب برداشتم تا به او اجازه بدم رد شه.

3. Let someone + do something

بعد از let یه مفعول مستقیم + مصدر (infinitive) میاریم. مثال:

Let your shoes dry completely before putting them on.

اجازه بده (بذار) کفش هات کاملاً خشک شه قبل از اینکه بپوشیشون.

I’m letting you stay up late, just this once.

فقط همین یه بار دارم اجازه میدم تا دیر وقت بیدار بمونی.

4. حالت مجهول با permit و allow

خیلی وقت ها افعال permit و allow رو به حالت مجهول استفاده میکنیم. تو این حالت permit بیشتر برای اطلاعیه های رسمی و عمومی استفاده میشه. مثال های زیر رو ببینین:

Smoking is not permitted anywhere in this theater.

سیگار کشیدن در هیچ جای این تئاتر مجاز نیست.

You are allowed to use a calculator during the exam.

شما مجاز به استفاده از ماشین حساب در طول امتحان هستید.

نکته مهم

معمولاً از let در حالت مجهول استفاده نمیکنیم.

You are not let in the school after 7 pm.  (اشتباه)

You are not allowed in the school after 7 pm. (صحیح)

حضور شما در مدرسه بعد از ساعت 7 مجاز نمیباشد.

دیدگاه ها