تفاوت as و like در زبان انگلیسی و کاربردهای آنها

تو این مطلب قصد داریم کاربرد و تفاوت as و like در زبان انگلیسی که باعث اشتباه خیلی از زبان آموزها میشه رو یاد بگیریم.

کلمات as و like میتونن نقش حرف اضافه یا حرف ربط رو تو جمله بازی کنن. این دو کلمه به عنوان حرف اضافه معنی متفاوتی دارن.

1. زمانی که حرف اضافه as همراه با اسم میاد معنای “در نقش” یا “به عنوان” میگیره. حرف اضافه like هم همراه با اسم معنای “مثل” یا “همانند” میگیره. برای درک بهتر این موضوع به دو جمله زیر توجه کنین:

As your father, I’ll help you as much as I can.

به عنوان پدرت، تا جایی که بتونم بهت کمک خواهم کرد. (گوینده این جمله پدرِ شنونده جمله هست)

Like your father, I’ll help you as much as I can.

مثلِ پدرت، تا جایی که بتونم بهت کمک خواهم کرد. (گوینده این جمله پدرِ شنونده نیست، بلکه سعی داره شبیه اون رفتار کنه)

2. برای مقایسه کردن دو چیز و یا مقایسه کردن ظاهر و رفتار از like استفاده میکنیم. مثال:

Ali has got a headache like me. (صحیح)

Ali has got a headache as me. (اشتباه)

علی مثل من سردرد گرفته (داره).

Like most people, I’d prefer to have enough money not to work. (صحیح)

As most people, I’d prefer to … (اشتباه)

مثل اکثر آدمها، من ترجیح میدم انقدر پول داشته باشم که کار نکنم.

That house looks like a castle. (صحیح)

That house looks as a castle. (اشتباه)

اون خونه شبیه (مثل) یه قلعه است.

3. معمولاً برای صحبت کردن در مورد شغل و کار از as استفاده میکنیم.

Sasan worked for a long time as a teacher in Iran. (صحیح)

Sasan worked for a long time like a teacher in Iran. (اشتباه)

ساسان برای مدت زمان طولانی ای به عنوان معلم در ایران فعالیت داشت.

4. زمانی که as و like به عنوان حرف ربط در مقایسه استفاده میشن، معنی مشابهی دارن. هرچند as یه مقدار فرمال تر و رسمی تره.

Nobody understands Maryam as I do.

Nobody understands Maryam like I do.

هیچکس مریم رو مثل من درک نمیکنه.

امیدوارم تو این مطلب تفاوت as و like در زبان انگلیسی رو کاملاً متوجه شده باشین. اگر سوالی در این زمینه دارین حتماً زیر این پست کامنت بذارین.

دیدگاه ها