تاریخ شروع ترم پاییز 2

💡 قابل توجه کلیه زبان آموزان گرامی : تاریخ شروع کلاسهای ترم پاییز 2 مؤسسه به شرح زیر است:

روزهای زوج : دوشنبه مورخ 1396/08/22

روزهای فرد : سه شنبه مورخ 1396/08/23

** ثبت نام ترم جدید آغاز شد**

 

دیدگاه ها