ژانراهای متفاوت non-fiction

با شناختی از ژانراهای متفاوت non-fiction پا به دنیای بی نظیر کتاب خوانی بگذارید

همانتور که در مقاله قبلی درباره شاه راه اصلی fiction در دنیای کتاب خوانی توضیحاتی در اختیار شما قرار دادیم. بنابراین توضیحات مورد نیاز درباره ژانرا non-fiction را هم به اطلاع شما میرسانیم تا اطلاعات شما در راستای انتخاب در کتاب خوانی کامل شود. از نظر متخصصین زبان انگلیسی تفاوت بسیار عمده ای بین کتابهای fiction و non-ficiton وجود دارد و ما باید بدانیم که چگونه بهترین انتخاب را انجام دهیم. بر این حساب نظراتی از متخصصین زبان انگلیسی برای شما درج خواهیم داد تا درباره non-fiction و این نوع کتابها بیشتر بدانید. در این قسمت یعنی غیر تخیلی یا non-fiction توضیحای کوتاه برای شما ارائه خواهیم کرد. کتابهای non-fiction درباره داستانهای واقعی نوشته میشوند و تمرکز بر واقعیت به وسیله از این کتابها آسان و جالب میگردد.

همانطور که در مقاله قبل به این موضوع پرداختیم، دنیای کتاب های انگلیسی به دو قسمت fiction و non-fiction تقسیم میشوند. در این خصوص کتابهای non-fiction به واقعیت می پردازند و با وسیله از ژانراهای متفاوت انتخابهای زیادی را به شما میدهند. فهرستی کامل از این ژانراها را با دقت مطالعه کنید:

کتاب های biography / autobiography / memoirs مطالبی ارزنده را درباره کسانی که شما میخواهید از آنها بیشتر بدانید ارائه میکنند.

کتاب های آکادمیک یا academic کتابهای درسی هستند که برای دروس تخصصی تنظیم می شوند.

کتاب های guide / manuals / handbooks / technical books در خصوص انجام کارهای خاص نوشته میشوند و موضوع مرکزی ندارد.

کتاب های journalism برای مخاطبان عام نوشته میشوند و هدف آنها پیام رسانی، اخبار و یا تحلیل مسائل متنوع و جالب روز است.

کتاب های travel در سفر و برای مسافرین نوشته میشوند و یک سفر خوب را شناسایی میکنند.

کتاب های self-help برای کمک به اشخاص در رفع مسائل شخصی نوشته میشوند.

دیدگاه ها