معرفی

چگونه می توان از طریق بازی انگلیسی یاد گرفت

یادگیری زبان انگلیسی  از طریق روش هایی غیر از کتاب های درسی و در محیط دنیای واقعی بسیار لذتبخش و سودمند است (بازی برای آموزش زبان انگلیسی) . از طریق این بازی ها می توان براحتی مکالمه زبان انگلیسی   را از بومیان این زبان یادگرفت و در عین حال مهارت های لیسنینگ زبان انگلیسیو مکالمه زبان انگلیسی تان نیز بهبود پیدا می کند.

بازی برای آموزش زبان انگلیسی ، به رویکرد متفاوتی در آموزش زبان انگلیسی نیاز دارد زیرا:

 بچه ها زبان را از طریق کنجکاوی و خیال پردازی یاد می گیرند. بزرگسالان نیز معمولا دلیل خاصی براییادگیری از طریق بازیبا بازی دارند پس انگیزه شان نیز متفاوت است.

هرچه بچه ها بزرگتر می شوند توانایی آنها برای یادگیری زبان انگلیسی  کمتر می شود؛ بزرگترها باید بیشتر تلاش کنند.

بچه ها و بزرگسالان معمولا بجای یادگیری بر امتیازها و دستاوردهایشان تمرکز دارند.

می توان از تحصیلات دانشگاهی و افزایش خود اگاهی افراد بعنوان روشی برای یادگیری سودمند استفاده کرد

هر چه روش های مختلف یادگیری بیشتر شود چالش های حفظ علاقه و همکاری در گروه بیشتر می شود.

 بازی برای آموزش زبان انگلیسی

چرا رویکرد بازی برای آموزش زبان انگلیسی مفید است؟

بچه ها از سبک های مختلف آموزشی بهره مند می شوند و نتیجه اینکه:

استفاده از تنوع فعالیت ها و بازی یادگیری زبان انگلیسی  سبب ایجاد سبک های یادگیری متفاوتی شده اند که عبارتند از: صوتی، تصویری، حرکتی و لمسی. بازی ها نه تنها برای بچه هایی که دائما از یک سبک آموزشی استفاده کرده اند سودمند است بلکه به همه زبان آموزان کمک می کند تا اطلاعات را بهتر و بیشتر یاد بگیرند.

از آنجا که بازی یادگیری زبان انگلیسی  مستلزم توجه و علاقه است یادگیری بسیار سودمندتر می شود و در نتیجه بچه ها بیشتر تلاش می کنند تا تمرکز کرده و زبان انگلیسی را یاد بگیرند. بازی ها، بین فرایندیادگیری زبان انگلیسی  و فعالیت ارتباط برقرارمی کنند تا همه بتوانند از کلاس بهره لازم را ببرند.

نتیجه استفاده از  رویکرد بازی برای آموزش زبان انگلیسی : رقابت موجب مشارکت مثبت می شود

بازی یادگیری زبان انگلیسی  امکان استفاده از محدودیت زمانی برای انجام تکالیف را فراهم می نند و برای افزایش تمرکز زبان آموز  از رقابت یا مسابقه استفاده می کند و به هر فعالیت چنان هیجانی می دهد که به یادگیری ناخودآگاه در زبان آموزان منجر می شود.

دیدگاه ها