افعال دو قسمتی با Jump ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با jump را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با jump آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی jump و حرفی اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Jump

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با jump ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با jump با اینکه تنها سه مورد هستند، لیکن هر کدام معنای مختلفی دارند.

فعل Jump around (جست و خیز کردن و اینور و آنور پریدن)

نحوه کاربرد این فعل به صورت بدون مفعول یعنی jump around مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «جست و خیز کردن و اینور و آنور پریدن» است. مثال:

When the kids saw the ice cream they jumped around with excitement.

«وقتی بچه‌ها بستنی را دیدند با هیجان زیاد جست و خیز کردند.»

فعل Jump at

این فعل به شکل jump at something به کار می‌رود. معنای این فعل «چیزی را با هیجان پذیرفتن» است. مثال:

jumped at the pizza at soon as I saw it.

«من به محض اینکه پیتزا را دیدم به سراغش رفتم.»

فعل Jump in

نحوه استفاده از این فعل به صورت jump in a vehicle است. معنای این فعل «به سرعت وارد وسیله‌ای نقلیه شدن» است. مثال:

jumped in the car and quickly got home.

«من به سرعت وارد اتوموبیل شدم و سریعا خود را به خانه رساندم.»

فعل Jump off

نحوه استفاده از این فعل به شکل jump off a place است. معنای این فعل «از موقعیتی مرتفع به جایی دیگر پریدن» است. مثال:

The cat jumped off the shelf to the basket.

«گربه از روی تاقچه به داخل سبد پرید.»

فعل Jump on

این فعل به صورت jump on someone به کار می‌رود. معنای این فعل «کسی را بطور لفظی مورد تهاجم قرار دادن» است. مثال:

The angry man jumped on his neighbor and got into a fight.

«مرد خمشگین به همسایه‌ای حمله لفظی کرد و با او درگیر شد.»

 

فعل Jump out

نحوه کاربرد این فعل به شکل jump out as something است. معنای این فعل «ویژه بودن و قابل توجه قرار گرفتن» است. مثال:

My friend was so smart. She always jumped out as a genius in the class.

«دوست من خیلی باهوش بود. او همیشه به عنوان یک نابغه در کلاس، جلب توجه می‌کرد.»

‌فعل Jump up

ساختار استفاده از این فعل به صورت jump up onto a place است. معنای ای فعل «از جایی به جایی بلندتر پریدن» است. مثال:

He jumped onto the roof from the ladder and landed safely.

«او از نزدبان به روی سقف پرید و با موفقیت فرود آمد.»

دیدگاه ها