افعال دو قسمتی با Bog ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bog را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با bog آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی یک فعل یعنی bog و یک حرف اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

کاربرد و معنی Bog(فرو رفتن سریع در چیزی مانند باتلاق)

قبل از بررسی افعال دو قسمتی با bog مناسب است معانی و کاربرد خود این فعل را بررسی کنیم.

پرکاربرترین معانی bog عبارت است از «فرو رفتن سریع در چیزی مانند باتلاق». این معنای می‌تواند حقیقی یا مجازی باشد. کاربرد این فعل به صورت تنها و غیر دو قسمتی بسیار نادر است. مثال:

The car bogged down in the mud.

«اتوموبیل در گل گیر کرد.»

My son always gets bogged down in video-games.

«پسر من همیشه غرق بازی‌های رایانه‌ای می‌شود.»

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Bog

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با bog ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با bog ممکن است شمار بیشتری داشته باشند.

فعل Bog down

کاربرد این فعل معمولا به صورت to be/to get bogged down in something است. معنای این فعل «پیشرفت بسیار کند فعالیت یا پروژه‌ای در اثر چالش» است. مثال:

My project is bogged down and I have to cancel it.

«پروژه من در اثر چالش دچار کندی شدید شده است و مجبور به لغو کردنش هستم.»

فعل Bog in

این فعل به شکل بدون مفعول یعنی bog in مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «با اشتهای فراوان غذا خوردن» است. مثال:

The children were waiting for pizza for hours, so when it came they bogged in.

«بچه‌ها ساعت‌ها منتظر پیتزا بودند، به همین خاطر وقتی رسید با اشتها مشغول خوردن شدند.»

 

فعل Bog into

این فعل نیز به صورت bog into some food به کار می‌رود. معنای این فعل «با علاقه و اشتهای فراوان به غذایی خاص مشغول شدن» است. مثال:

The food was really delicious so we bogged into it.

«غذا بسیار خوشمزه بود و به همین دلیل ما با علاقه و اشتهای فراوان برای خوردنش رفتیم.»

عبارت Bog off

این عبارت بیشتر به عنوان یک جمله غیر مؤدبانه و به صورت !bog off به کار می‌رود. معنای این جمله «از جلو چشمم دور شو!» است. مثال:

My grandfather was angry at his grandchildren and he told to bog off!

«پدربزرگم از دست نوه‌هایش عصبانی بود و به آن‌ها گفت که از جلوی چشمانش گم شوند!»

دیدگاه ها