اطلاعیه فوری

قابل توجه کلیه زبان آموزان و والدین گرامی : امروز پنج شنبه مورخ 1396/09/30 مؤسسه تعطیل است و کلیه امتحانات معوقه در روز یکشنبه مورخ 1396/10/03 برگزار خواهد شد.

“مدیریت مؤسسه خانه زبان روژین ایلیا”

دیدگاه ها