اطلاعیه دسترسی به نمرات ترم ها

اطلاعیه دسترسی به نمرات ترم ها

برای دسترسی به نمرات کسب شده در ترم ها طبق تصویر زیر به دسته بندی کارنامه مراجعه نموده و سطح اصلی ( بزرگسال یا پیشرفته) را انتخاب نمایید سپس در مرحله بعدی زیردسته موجود (نام سطح) را انتخاب نمایید.

سپس در مرحله نهایی در سطر مربوط به استاد گزینه دانلود را انتخاب نموده و کارنامه را با فرمت PDF دریافت نمایید.

دیدگاه ها