اصطلاحات انگلیسی عامیانه

رانندگی (اصطلاح)

۱۰ اصطلاح کاربردی در رانندگی  در زبان انگلیسی در این پست آورده شده است که امید است شما زبان آموزان گرامی استفاده ی بهینه را برده و این نوشته را به دوستان خود پیشنهاد دهید.

………………………………………

push the gas

گاز بده

………………………………………

make a U turn

دور بزن

………………………………………

speed up

تند برو

………………………………………

slow down

آهسته برو

………………………………………

go straight

مستقیم برو

………………………………………

make a right

بپیچ به راست

………………………………………

make a left

 بپیچ به چپ

………………………………………

back it up

برو عقب

………………………………………

 hit the brakes

بزن رو ترمز

………………………………………

pass the car

سبقت بگیر


مطلب پیشنهادی : آموزش گرامر انگلیسی برای اسامی و نحوه استفاده از may و must

دیدگاه ها