Surprised

اشتباه رایج در استفاده از Surprised

در این پست در مورد واژه “ Surprised ” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم. نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری نقش صفت را دارد و برای انسان مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر یک صفت انسانی می باشد و معادل این صفت برای غیر انسان صفت “Surprising” است. معنی صفت Surprisedدر دیکشنری چنین بیان شده است:

متعجب، شگفت زده، مات و مبهوت، سورپریز، سورپرایز شده، متحیر ، سرگشته ، حیران، غافلگیر شده، حیرا زده

صرف این واژه در اشکال دیگر آن به صورت جدول زیر می باشد:

نقش گرامری معنی

Surprise / Surprize 

صفت

شگفت زده شده

Surprised

صفت

شگفت انگیز

Surprising

قید

با شگفتی

Surprisedly

قید

با شگفتی

Surprisingly

اسم

شگفت، شگفتی

Surprisingness

 

شکل فعلی این واژه در زبان انگلیسی آمریکایی به صورت “Surprise” است و در زبان انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) به صورت “surprize” استفاده می شود.

اگر کسی از چیزی یا کسی شگفت زده، متعجب، و یا غافلگیر شده باشد بیان این صفت را در زبان انگلیسی به کمک یک حرف اضافه ممکن خواهد بود که برای این مورد ۲ حرف اضافه مناسب وجود دارد که عبارتند از:

at

by

دقت کنید که برای استفاده از حرف اضافه به همراه این صفت دچار اشتباه نشوید و از حروف اضافه دیگر همچون “for” استفاده نکنید. بنابراین:

غافلگیر شده از … :

 Surprised for ×

 Surprised at ✓

 Surprised by ✓ 

مثال:

Harold was surprised for the loud bang ×

Harold was surprised at the loud bang 

Harold was surprised by the loud ban 

هارولد شگفت زده از انفجار بزرگ بود.

She is so surprised for her birthday party ×

She is so surprised at her birthday party 

She is so surprised by her birthday party 

او بخاطر مهمانی تولدش غافلگیر شده بود.

 I was very surprised for my new offer from the other company ×

 I was very surprised at my new offer from the other company 

 I was very surprised by my new offer from the other company 

من بخاطر پیشنهاد جدیدم از شرکت بسیار شگفت زده شدم.

 

 My mom was surprised for the new decoration after coming back from her travel ×

 My mom was surprised at the new decoration after coming back from her travel 

 My mom was surprised by the new decoration after coming back from her travel 

مامانم پس از بازگشت از مسافرت، بخاطر دکوراسیون جدید شگفت زده شد.

نکته:
برای عبارات زیر نیز که کاربردی مشابه با surprisedدارند، از حروف اضافه at و by استفاده می شود.

astonished

amazed

alarmed

puzzled

shocked

مثال:

 We were deeply amazed at her disease when we heard that she got cancer 

ما زمانی که شنیدیم که او به سرطان مبتلا شده، عمیقا از بیماری او شگفت زده شدیم.

 Parents are really shocked  at the ease availability of drugs in the society 

والدین واقعا از دسترسی راحت به مواد مخدر در جامعه شوکه شده اند.

 You look puzzled by the new manager, didn’t you 

به نظر میرسه با مدیر جدید گیج شدی، نشدی؟


مطلب پیشنهادی : جملات کاربردی در سفر (هتل)

دیدگاه ها