Emily’s Secret

اشتباهات رایج و متداول در زبان انگلیسی( قسمت دوم)

در یادگیری زبان به دلایل فراوان زبان آموزان با اشتباهات زیادی روبرو می شوند که اصلاح آنها در حقیقت کار آسانی نیست. این اشتباهات خیلی اوقات به دلیل تفاوت در سیستم های زبانی است. خیلی از اشتباهات رایجی هم که بین ما فارسی زبان ها دیده می شود به دلیل همین تفاوت زبانی است.

در این پست قصد داریم به 17 مورد از این اشتباهات رایج (common mistakes) در زبان انگلیسی که بین زبان آموزان ایرانی رایج هستند بپردازیم.

اشتباهاتی که در این پست به آنها خواهیم پرداخت در خصوص گرامر، تلفظ ها، نگارش و واژگان هستند.

9. استفاده از حروف تعریف برای by

به جمله زیر دقت کنید:

William went to work by a taxi.

ویلیام با یک تاکسی به محل کارش رفت.

در این جمله یک اشتباه وجود دارد؛ حرف تعریف نامعین a نباید بعد از by استفاده شود چون by taxi جزء اصطلاحات ثابتی است که نباید از حروف تعریف برای آن استفاده کرد (a باید حذف شود). تعدادی دیگر از این اصطلاحات ثابت دارای by که نباید برای آنها از هیچ حرف تعریفی استفاده کرد عبارتند از:

  • by bus, by bicycle, by plane, by train, by boat

10. به کار بردن was/Is برای Police, Crew و Staff

یک مورد دیگر از اشتباهات متداول در زبان انگلیسی مربوط به استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. تنها مشخصه اسامی جمع فقط ‘S’ نیست. در اینجا نمونه دیگری از اسامی جمع وجود دارد که تا حدی گول زننده است. جمله زیر اشتباه است:

The police is coming here

چون Police یک اسم جمع است ولی Is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:

The police are coming here

و این برای دو کلمه دیگر نیز صدق می کند.

11. به کار بردن Take an exam و Give exam

این دو جمله برای ما فارسی زبانان بسیار گیج کننده هستند؛ Take an exam یعنی امتحان دادن و Give an exam یعنی امتحان گرفتن، دقیقا برعکس فارسی! و دلیلش هم این است که یک معلم برگه های امتحان را به دانش آموزان میدهد و دانش آموزان هم برگه ها را می گیرند.

اشتباهات متداول در انگلیسی

12. experience و experiences

این دو واژه خیلی اوقات به صورت اشتباه بکار می روند؛ وقتی که می خواهید تجربه را به مفهوم دانشی که در زندگی یا کاری به دست آورده اید بکار ببرید حتما باید از اسم غیر قابل شمارش کلمه experience استفاده کرد. ولی وقتی که به یک تجربه یا تجربیات به خصوص اشاره می کنید می کنید کلمه experience قابل شمارش می شود.

Jimmy has been teaching English for 17 years, he has a lot of experiences.

در جمله بالا کلمه experiences به صورت اشتباه بکار رفته است و باید غیر قابل شمارش باشد (یعنی experience) چون به دانشی که در یک شغل بدست آمده است اشاره می کند.

13. صفاتی که قید نیستند!

حتما می دانید که برای ساخت قید می توان پسوند ly را به انتهای خیلی از صفات اضافه کرد و از آنها قید ساخت، ولی تعدادی کلمه وجود دارد که به ly ختم می شوند ولی قید نیستند (این کلمات صفت هستند). برخی از این صفات عبارتند از:

  • costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, ugly, unlikely

14. بکار بردن very به صورت اشتباه

به نظر شما اشتباه جمله زیر در چیست؟

That wrestler is very stronger.

اون کشتی گیر خیلی قوی تره.

هنگامی که از صفات تفضیلی استفاده می کنیم به جای very قبل از آنها باید از much استفاده کرد. بنابراین جمله بالا باید به شکل زیر که صحیح است نوشته شود:

That wrestler is much stronger.

15. استفاده از Although و But در یک جمله

در قواعد انگلیسی (گرامر) یکی دیگر از اشتباهاتی که خیلی رایج است مربوط به کلمه Although می باشد، این کلمه به معنی ‘اگرچه’ است و But یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی ما نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کنیم، اگرچه در زبان فارسی ساختار اگرچه…ولی… صحیح است.

Although I had studied a lot, but I didn’t get a good score.

اگرچه من زیاد خونده بودم ولی نمره خوبی نگرفتم.

 

این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود

می توانید قواعد مربوط به حروف ربط را اینجا مطالعه کنید.

16. Grammer یا Grammar

یکی دیگر از اشتباهات متداولی که در این پست به آن خواهیم پرداخت مربوط به نوشتن کلمه grammar است؛ این کلمه اغلب به اشتباه به شکل grammer نوشته می شود، ولی حرف یکی مانده به آخر این کلمه e نیست بلکه a است.

 17. اشتباه نوشتن A lot و every day

آخرین مورد از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که ما به آن می بردازیم مربوط به مباحث نگارشی است. A lot به صورت جدا از هم نوشته می شود و نوشتن آن به صورت یک کلمه (Alot) اشتباه است. و مورد دوم هم به صورت جدا (Every day) نوشته می شود و هم به صورت یک کلمه (Everyday). در حالت اول این لغت قید است و در حالت دوم صفت است. به مثال زیر توجه کنید:

I go to school everyday

در این جمله everyday به صورت اشتباه به کار رفته است و شکل صحیح آن every day است چون در اینجا ما به یک قید نیاز داریم.

در این مقاله ما به 17 مورد از اشتباهات رایج زبان آموزان فارسی زبان در زبان انگلیسی پرداختیم. تعداد نسبتا قابل توجهی از این اشتباهات در کتابی به نام اشتباهات رایج فارسی زبانان در زبان انگلیسی گردآوری شده اند که می توانید با خواندن آن قدم بزرگی برای تسلط یافتن بر زبان انگلیسی بردارید. برای تهیه این کتاب می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.

دیدگاه ها