اسم های شمار ناپذیر

اسم های شمار ناپذیر

در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی کدام است؟ به طور کلی در زبان انگلیسی مقوله ی اسم به دو دسته ی شمارپذیر یا قابل شمارش (countable) و شمارناپذیر یا غیر قابل شمارش (uncountable) تقسیم می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاه و نکات طلایی استفاده از اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی، این پست را به شما تقدیم می کنم.

uncountable nouns

اسم های شمار ناپذیر

uncontable,زبان انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی,نکات طلایی گرامر انگلیسی,آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,یادگیری زبان,countable noun, اسامی قابل شمارش

  1. اسم شمار ناپذیر در زبان انگلیسی فقط صورت مفرد دارد و به صورت جمع به کار نمی رود:

I need help with  my homework.

من برای انجام دادن تکلیفم به کمک نیاز دارم.

توضیح ۱ : برخی از اسم ها که در زبان انگلیسی شمار ناپذیر محسوب می شوند ممکن است در زبان های دیگر از جمله زبان فارسی ، شمار پذیر باشند :

خبر news , پول  money و دستگاه  equipment

توضیح ۲ : برخی از اسم های شمار ناپذیر که به –s ختم می شوند ، در واقع معنای جمع ندارند و فقط در ظاهر جمع هستند :

فیزیک physics  ، ژیمناستیک gymnastics و  (بیماری ) اوریون  mumps

  1. در زبان انگلیسی اسم شمار ناپذیر همیشه با فعل مفرد همراه است:

برق خطرناک است.                              Electricity is dangerous.

  1. اسم شمار ناپذیر به تنهایی و بدون an یا a به کار می رود :

پدر من ۱۰ ساله بود که شروع به کار کرد.       My father started work when he was ten.

  1. اسم شمار ناپذیر وقتی به یک چیز خاص یا معرفه اطلاق شود با the به کار می رود:

(این) نظام آموزشی باید اصلاح شود.        The education system needs improvement.

  1. در زبان انگلیسی با اسامی شمار ناپذیر عدد به کار نمی رود. اگر بخواهیم درباره ی مقدار چیزی که اسم شمارناپذیر به آن اشاره دارد صحبت کنیم می توانیم از کلمات یا عباراتی مانند:  some ، a loaf of ، pockets of یا a piece of استفاده کنیم. در محاوره بیشتر از a bit of استفاده می شود:

دیروز دو تا نان خریدم.         I bought two leaves of bread yesterday.

به من نصیحت خوبی کرد.     He gave me a very good piece of advice.

یک خرده کمک می خواهم.                                 I need a bit of help.

توضیح ۳ : برخی اسم ها هم شمار پذیر و هم شمار ناپذیر هستند. اگر اسم در معنای عام کلمه به کار رفته باشد شمار ناپذیر است و اگر به چیز خاصی اشاره کند شمار پذیر است :

حالا دیگر پیروزی مسلم بود. (شمارناپذیر)                              victory was now assured.

.In 1960, the party won a convincing victory

در سال ۱۹۶۰ ، حزب به یک پیروزی قطعی دست یافت ( شمار ناپذیر )

دیدگاه ها