ساختار جملات در زبان انگلیسی(قسمت دوم)

برای شناخت یک جمله در زبان انگلیسی و ساختار جملات انگلیسی و آیلتس، باید به واحد کوچک تری به نام کلاز (Clause) (در فارسی معادل مشخصی ندارد و بعضی آن را “بند” و بعضی دیگر “جمله واره” می نامند) بپردازیم. کلاز یعنی ترکیب چند کلمه که حداقل یک فاعل و یک فعل صرف شده دارند.

جملات ساده (simple sentences) در زبان انگلیسی برای آیلتس

یک جمله ی ساده در زبان انگلیسی یک جمله واره مستقل می باشد (Independent Clause: IC). به مثال های جمله ی ساده در زبان انگلیسی توجه کنید:

Joanna is getting ready. Kate talked to the manager. I will see her on Tuesday.

جملات مرکب (compound sentences) در زبان انگلیسی برای آیلتس

برای ساخت جملات مرکب ما می بایست حداقل دو clause مستقل را به یکدیگر متصل کنیم.

Compound sentence: IC + IC

اما چیزی که در ترکیب این clause ها بسیار حایز اهمیت می باشد، نحوه ی اتصال آن هاست. برای این کار، سه راه وجود دارد: Semicolon (;) Coordinator (FANBOYS: for and nor but or yet so) Conjunctive Adverbs (moreover, however, finally, etc.)

به مثال های جملات مرکب در زبان انگلیسی با توجه به نحوه ی اتصال آن ها توجه کنید:

You jump; I jump.

You jumped, but I didn’t do it.

You jumped; therefore, you broke your arm.

پیچیده (complex sentences) در زبان انگلیسی برای آیلتس

جملات پیچیده ترکیبی هستند از یک clause مستقل و حداقل یک clause وابسته. توجه کنید که اگر clause وابسته در ابتدا بیاید، بین آن و clause مستقل یک ویرگول قرار می گیرد. در غیر اینصورت، هیچ علامت نگارشی ای لازم نیست. به مثال های جمله ی پیچیده در زبان انگلیسی توجه کنید.

I wanted to come before she had known about this.

Although it’s dark and gloomy here, Sara has no fear.

When it gets dark, no one goes out in this city.

She had a heart attack after she heard about Sam.

  جملات مرکبِ پیچیده (compound-complex sentences) در زبان انگلیسی برای آیلتس

جملات پیچیده ترکیبی هستند از clause های وابسته و مستقل. در این ترکیب، وجود یک کلاز وابسته و حداقل دو کلاز مستقل الزامی است. به مثال های جمله ی مرکب پیچیده در زبان انگلیسی توجه کنید.

Even though it was raining outside, people decided to go out; however, I decided not to leave the house.

I could not believe my eyes when she opened the door; a pile of dollars was stashed there.

دیدگاه ها