حرف اضافه افعال انگلیسی-فعل come

حرف اضافه و کاربرد آن :

برای اینکه معنی هر فعل را در جمله متوجه بشوید نیاز است به حرف اضافه بکار برده شده با آن نیز توجه کنید زیرا بعضی از فعلها صرفا فقط با یک حرف اضافه بکار میروند اما گاهی هم بعضی از فعلها با چند حرف اضافه مختلف بکار میروند و در نتیجه بعلت تغییر این حرف اضافه ، معنی آن هم نتیجتا متفاوت خواهد شد . پس حتما می بایست به این فعلها و حرف اضافه هایی که در جمله استفاده شده است دقت کنیم و بهترین راه یادگیری اینها طبق تجربه شخصی خود بنده موقع خواندن متون به فعلها و حرف اضافه همراهشون دقت کنید تا در بلند مدت در ذهن حک گردند و یا همچنین با مراجعه به دیکشنری میتوانید این حرف اضافه ها را کاملتر و جامع تر فرا گیرید .

 

در این پست قصد داریم فعل come را با هم بررسی کنیم .

حرف اضافه با فعل come :

 

حرف اضافه با come‬‎
حرف اضافه با come‬‎

 

  • come along :  پیشرفت کردن، همراهی کردن
  • come up with : کنار آمدن
  • come off : تحقق یافتن ، وقوع یافتن
  • come across : پیدا کردن ، برخورد کردن
  • come over : آمدن ، سر زدن ، ملاقات کردن
  • come with ; با کسی ، با چیزی ، همراه بودن
  • come out : معلوم شدن ، آشکار شدن ، هویدا شدن
  • come by : بدست آوردن ، نزدیک شدن
  • come along with : همراه شدن ، همراه بودن
  • come out with : منتشر کردن ، بیرون دادن مثلا دی وی دی

 

دیدگاه ها