افعال ورزشی در انگلیسی ؛ Go و Do و Play

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم انجام ورزش را بیان کنیم لازم است از فعل‌های خاصی استفاده کنیم. این افعال ورزشی go و do و play هستند و بعد از هر کدام اسم ورزش مورد نظر بیان می‌شود. اینکه هر یک از افعال ورزشی در کنار کدام ورزش استفاده می‌شوند موضوع صحبت این گفتار است.

 

کاربرد افعال ورزشی Go و Do و Play

نکته مهم این است: اینکه کدام مورد از افعال ورزشی سه گانه را ببریم بستگی به کلمه ورزشی دارد که پس از این فعل قرار می‌گیرد. برخی از ورزش‌ها با go، بعضی با فعل do و بقیه با play به کار می‌روند.

استفاده از فعل Go برای بیان فعالیت ورزشی

به این جملات توجه فرمایید:

I like to go running every morning.

«من دوست دارم که هر روز صبح دوندگی کنم.»

Steven usually goes swimming on Monday.

«استیون معمولا دوشنبه‌ها به شنا می‌رود.»

می‌توانید تشخیص دهید که کاربرد go از چه الگویی تبعیت می‌کند؟

توجه: از میان افعال ورزشی ما زمانی از go استفاده می‌کنیم که اسم بعد از آن دارای پسوند ing- باشد. علاوه بر این، فعالیت مورد نظر را می‌توان بطور «انفرادی» انجام داد. در جمله‌های بالا running و swimming لزوما فعالیت‌های گروهی نیستند. بطور مشابه، فعالیت‌های ورزشی مانندِ hiking به معنی «پیاده‌روی‌های طولانی» و bowling و cycling به معنی «دوچرخه‌سواری» و حتی fishing به معنی «ماهیگیری» در این دسته جای دارند.

استفاده از فعل Do برای بیان فعالیت ورزشی

به این مثال‌ها توجه فرمایید:

My children like to do jujitsu.

«فرزندان من به انجام ورزش جوجیتسو علاقمند هستند.»

Doing karate requires deep focus.

«انجام ورزش کاراته به تمرکز عمیق نیازمند است.»

توجه: این بین افعال ورزشی فعل do وقتی به کار می‌رود که ما درباره «ورزش‌های رزمی» صحبت می‌کنیم. ضمن اینکه این ورزش‌ها را می‌توان «گروهی» نیز انجام داد. علاوه بر jujitsu و karate می‌توان ورزش‌هایی چون kung fu و taekwondo و aikido و judo را نیز مثال زد.

استفاده از فعل Play برای بیان فعالیت ورزشی

این جمله‌ها را ببینید:

Robin enjoys playing volleyball.

«رابین از بازی کردن والیبال لذت می‌برد.»

My friends and I usually play football on Fridays.

«من و دوستانم معمولا جمعه‌ها فوتبال بازی می‌کنیم.»

توجه: فعل ورزشی play را می‌توان با اسم‌های معمولی ورزش‌ها استفاده کرد؛ بدون اینکه این اسم‌ها به پیشوند یا پسوندی نیاز داشته باشند. این ورزش‌ها «رقابتی» هستند و در آن‌ها برد و باخت وجود دارد. ورزش‌هایی مانند basketball و water polo و badminton و golf و baseball و soccer و بسیاری دیگر مثال‌هایی از این ورزش‌ها هستند.

دیدگاه ها