اصطلاحات انگلیسی عامیانه

آموزش تصویری اصطلاح پرکاربرد انگلیسی (بخش ششم)

ما قصد داریم در این مطلب چنداصطلاح پرکاربرد انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاح پرکاربرد انگلیسی برای شما عزیزان مفید باشد.تا اکنون پنج قسمت از این اصطلاحات را خدمت شما دوستان عزیز ارائه کرده ایم که امیدواریم مفید و موثر بوده باشد.


اصطلاح پرکاربرد انگلیسی


Be in the same boat

توضیح فارسی: در شرایط مشابهی بودن (از لحاظ سختی)

اصطلاح

She and her classmates all have to prepare for an exam this week. They’re all in the same boat

او و همه همکلاسیهایش مجبور هستند خودشان را برای یک امتحان در این هفته آماده کنند. همه آنها همین وضع را دارند.


Don’t count your chickens (until they’ve hatched)

معادل فارسی: جوجه را آخر پاییز می شمارند.
اصطلاح

.Next Friday I will finally be able to pay you back that money I owe you

.I won’t count my chickens until they have hatched

– جمعه آینده بالاخره می توانم آن پولی که به تو بدهکار هستم را پس بدهم.

– جوجه را آخر پاییز می شمارند (بعداً معلوم می شود).


Drive somebody up the wall

معنی: کسی را عصبانی کردن
اصطلاح

.That noise is driving me up the wall

– آن صدا دارد من را عصبانی می کند.

.The news will drive him up the wall

– آن خبر او را عصبانی خواهد کرد.


Keep something under your hat

معنی: چیزی را از دیگران مخفی نگه داشتن، تو دل خود نگه داشتن
اصطلاح

.You should keep the news under your hat

– تو باید این خبر را از بقیه مخفی نگه داری.


Rain cats and dogs 

معنی: سخت و شدید باریدن

اصطلاح

.It’s raining cats and dogs today! I wish I’d brought my umbrella to school

– امروز دارد باران خیلی شدیدی می بارد. ای کاش چترم را به مدرسه می آوردم.


مطلب پیشنهادی : فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

دیدگاه ها