آشنایی با علائم فونتیک در زبان انگلیسی

به طور معمول در ديکشنری های زبان انگلیسی برای نشان دادن تلفظ کلمات و آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی،از سيستم IPA که مخفف International Phonetic Alphabet و به معنی “الفبای صوتی یا آوائی بین المللی” می باشد،استفاد می شود. شما اگر دیکشنری های انگلیسی به انگلسی مانند آکسفورد (Oxford) یا لانگمن (Longman) را مشاهده کنید،خواهید دید که جلوی هر کلمه و قبل از توضیح آن،یک سری علائم آوایی وجود دارد که معرف تلفظ آن کلمه می باشد.حال اگر شما با نحوه خواندن این علائم آشنا باشید،قادر خواهید بود به راحتی و بدون کمک گرفتن از شخص یا نرم افزار،کلمات و عبارات را به درستی هر چه تمام تر تلفظ نمایید.

توضیحات مربوط به حروف صدادار

1-علامت که در ساختار فونتیکی ʊər,ɪər,eər,ɜ:r و… وجود دارد،بیانگر این واقعیت است که حرف r در اینگونه کلمات،در انگليسی آمریکایی همواره تلفظ میشود، اما در انگلیسی بریتانيايی تلفظ نمی‌شود،مگر اینکه بعد از آن یک حرف صدا دار بيايد،مثلاً کلمات tourist و answering را در نظر بگیرید. طبق توضیحات ،در انگلیسی آمریکایی،حرف r در این دو کلمه همواره تلفظ میشود و در انگلیسی بریتانیایی نیز مطابق با قاعده  عنوان شده ،یعنی بدلیل حضور حرف باصدای i بعد از r این حرف همچنان تلفظ میشود. حال کلمه answer را به تنهایی در نظر بگیرید.همانطور که ملاحظه میکنید چون در این کلمه ، بعد از r حرف باصدایی وجود ندارد در انگلیسی بریتانیایی این حرف تلفظ نمیشود، حال وقتی این کلمه درون عبارتی مثل “answer it” قرار میگیرد، به دلیل اینکه بعد از حرف بیصدای r حرف باصدای i آمده است، برخلاف قاعده بالا، در انگلیسی بریتانیایی تلفظ میشود و نهایتا در عبارت “answer this question” چون بعد از r حرف بیصدای t آمده، در انگلیسی بریتانیایی مجددا تلفظ نمیشود.همانگونه که در پایین ملاحظه مینمائید:

⊕answer ⇒ تلفظ نمی شود r حرف

⊕answer it ⇒ تلفظ می شود r حرف

⊕answer this question ⇒ تلفظ نمی شود r حرف 

 

2-بدلیل اینکه علامت های :ɒ ، ɑ و :ɔ در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی تقریبا صداهای مشابهی دارند و آوردن معادل فارسی آنها کمی مشکل میباشد،لذا در جدول بالا همگی به عنوان صدای /آ کشیده/ نشان داده شده اند.لذا به منظور درک بهتر آنها توصیه میشود از روش شنیداری (hearing) استفاده شود.یعنی با گوش دادن و تکرار زیاد می توان آنها را به درستی فرا گرفت.

3-معمولا در انگلیسی آمریکایی، صداهای :ɑ ، ɒ و :ɔ به يک شکل تلفظ میشوند.

4-فونتیک های آمریکایی به صورت (US) و فونتیک های بریتانیایی به صورت (UK) در جلوی آنها نشان داده شده است.

توضیحات مربوط به حروف بیصدا

1-علامت های فونتیکی n و ŋ هر دو نشان دهنده صدای “ن” می باشند، با این تفاوت که علامت n با چسباندن نوک زبان با سقف دهان تلفظ می شود و یک صدای “ن” کامل و رسا را ایجاد میکند، در حالی که علامت ŋ بدون تماس نوک زبان با سقف دهان و بصورت ته حلقی تلفظ میشود که یک صدای ضعیف و خفیفی از “ن” متصل به حرف بیصدای بعدی آن ایجاد مینماید.

2-برای تلفظ صداهای θ (ص چسبیده به دندان) و ð (ض چسبیده به دندان) باید ابتدا نوک زبان به دندان های جلویی بالا چسبیده و سپس صداهای “ص” و “ض” ادا گردند.  

3-هنگام تلفظ علامت (واو لب غنچه ای) لب ها باید مثل ماهی غنچه شوند و سپس حرف “واو” ادا گردد، اما هنگام تلفظ علامت v (واو معمولی) لب ها در وضعیت عادی خود قرار داشته و حرف “واو” تلفظ میشود.

دیدگاه ها